cover afbeelding

No show tarief

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder afmelding niet op een afspraak verschijnen of niet tijdig afzeggen.
Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip.

* Bel uw afspraak op tijd af, dan kan een andere patiënt nog geholpen worden

 

Daarom hanteren wij m.i.v. 1 januari 2021 een No Show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij zowel de tandartsen als de preventieassistententes. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan vierenentwintig uur van te voren worden afgezegd.

Het tarief is € 10,- per 5 minuten, de hoogte van het totale bedrag is daarmee afhankelijk van de duur van de afspraak die u in de agenda van de praktijk heeft.

* Afspraak niet afgezegd? Dan zijn de kosten voor u.

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakt afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. De afspraak wordt dan afgemeld en u kunt veelal direct, mocht het nodig zijn, een nieuwe afspraak maken.
Er wordt dan natuurlijk ook geen ‘no show’ tarief berekend.