cover afbeelding

Informatie

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en gaan daarover graag met u in gesprek. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk het te weten, als u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en we nemen onduidelijkheden graag weg. Samen komen we altijd tot een oplossing van eventuele problemen.

Informatiepunt
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Indien u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u via dit contactformulier advies inwinnen: https://www.allesoverhetgebit.nl/over-ons/tandheelkundig-informatie-punt/. Bij dit informatiepunt, van onze beroepsorganisatie KNMT, kunt u terecht voor onafhankelijke informatie over tandheelkundige zorg.

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling
Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:

Bemiddeling
Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van een deskundige bemiddelaar van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak
Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek).