Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Al onze mondzorgverleners en praktijkmedewerkers doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij streven er naar om alle ongenoegens in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u kunt nemen als u niet tevreden bent.

Maak uw ongenoegen kenbaar in de praktijk
Als u ergens niet tevreden over bent, dan adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van onze praktijk of met de Praktijkmanager. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig.

Klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie
Wanneer het niet lukt om een klacht samen met uw tandartspraktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot onze klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie. Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos. U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie via klacht@clinias.eu. Binnen een week wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.

Klachtenfunctionaris Centrale Klachtencommissie
De klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie neemt de rol van bemiddelaar op zich en probeert samen met alle betrokkene(n) het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris zet zich als onafhankelijke procesbegeleider in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Klacht voorleggen aan onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg[1]. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede of klachten over onze zorg te helpen oplossen.

U kunt uw klacht doorgeven met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Termijn van bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase.

 Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door een klachtenfunctionaris, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. De kosten van het indienen van een geschil bedragen €90 euro griffiegeld. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de mondzorgverlener mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

 

[1] Dit is van toepassing voor onze mondzorgverleners in loondienst. Voor onze ZZP behandelaren kan dit een andere organisatie zijn. Uw mondzorgverlener kan u informeren waar hij/zij de klachten- geschillenregeling heeft ondergebracht.